آخرین خبرها
خانه / مهندسی کشاورزی / اثر غلظت ‌های مختلف اکسین بر روی ریشه ‌زایی قلمه ‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

اثر غلظت ‌های مختلف اکسین بر روی ریشه ‌زایی قلمه ‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

اثر غلظت‌های مختلف اکسین بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های

عنوان :
اثر غلظت ‌های مختلف اکسین بر روی ریشه ‌زایی قلمه ‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

قالب بندی :
DOC

فهرست مطالب :
چکیده
فصل اول: تاریخچه و اهمیت اقتصادی
مقدمه
مناطق تولید مرکبات
مناطق مرکبات خیز ایران
ارزش غذایی و موارد مصرف مرکبات
گیاه شناسی
وضعیت گل و لقاح
علل پارتنوکارپی
عوامل موثر در دگرگشنی
اصلاح مرکبات و روشهای متداول
نارنج (Citrus aurantium L.)
نارنج سه برگ (Poncirus trifoliate L.Raf.)
صفات کمی پایه‌های مرکبات
هورمونهای اکسینی
تاریخچه و انواع
ریشه زائی
اهداف تحقیق
شیوه‌ های ازدیاد بوسیله قلمه
اهمیت و مزایای ازدیاد به وسیله قلمه زدن
مشخصات قلمه‌ ها
قلمه ساقه
قلمه‌ های چوب سخت (گونه‌ های خزان دار)
قلمه‌ های چوب نیمه سخت
قلمه‌ های چوب نرم (چوب سبز)
گیاهان مادری
منابع مواد قلمه‌ ای
محیط ریشه‌ زایی
تیمار قلمه‌ ها با تنظیم کننده های رشد
مواد ریشه زا
روشهای کاربرد مواد ریشه زا
پودرهای تجارتی
روش فروبری در محلول رقیق
طرز تهیه محلول رقیق
روش فروبری در محلول غلیظ
ساختن محلول غلیظ
شرایط محیطی برای ریشه دهی قلمه‌ های برگدار
مراقبت از قلمه‌ ها در اثناء ریشه‌ زایی
جابجایی قلمه‌ ها پس از ریشه زایی
قلمه‌ های چوب سخت
فصل دوم: پیشینه تحقیق
کارهای انجام شده مشابه
فصل سوم: مواد و روشها
مواد و روشها
فصل چهارم: نتایج و بحث
فصل پنجم: نتایج
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع

قسمتی از متن :
نارنج و نارنج سه برگ بعنوان پایه برای مرکبات استفاده می‌شوند. در این پژوهش اثر دو اکسین (نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید) در ۴ غلظت (صفر، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر) بصورت فاکتوریل در ۳ تکرار در شرایط گلدانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی صفات درصد ریشه‌زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه، وزن خشک ریشه و طول رشد جدید اندام هوایی برای هر ۱۰ نمونه‌ای که بطور تصادفی انتخاب شده‌اند اندازه‌گیری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان می‌دهد که کاربرد ایندول بوتریک اسید در غلظت ۴۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر و نفتالین استیک اسید در غلظت ۳۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر بر روی درصد ریشه‌زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه، وزن خشک ریشه و طول رشد جدید اندام هوایی اثرمعنی‌داری داشته و ایندول بوتریک اسید دارای گستره وسیعتر و اثر بهتری در ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ نسبت به نفتالین استیک اسید بوده است و نفتالین استیک اسید در غلظت ۴۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر در تمامی اندازه‌گیری‌ها اثر منفی نشان داده است. همچنین نارنج در تمامی اندازه گیری‌های انجام شده دارای میانگین بیسار بالاتری از نارنج سه برگ می‌باشد و نیز غلظت ۳۰۰۰ میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید + غلظت ۴۰۰۰ میلی گرم ایندول بوتریک اسید دارای بیشترین میانگین در هر دو نارنج بوده است.

تعداد صفحات :
۹۲ صفحه

قیمت :
۹۵۰۰ تومان

[nextpaypaiddownloads id=”16″]

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*